RAD U VRHUNSKI OPREMLJENOM STUDIJU NA APPLE RAČUNARIMA

PROGRAME VODI JEDAN OD VODEĆIH SRPSKIH DIZAJNERA, 23 GODINE PROFESOR NA FAKULTETU PRIMENJENIH UMETNOSTI U BEOGRADU NA ODSEKU VIZUELNIH KOMUNIKACIJA ( GRAFIČKOM DIZAJNU ) NA GLAVNOM PREDMETU GRAFIČKE KOMUNIKACIJE. MENTOR PRVIH DOKTORA UMETNOSTI NA FAKULTETU PRIMENJENIH UMETNOSTI. REDOVNI PROFESOR ZORAN BLAŽINA

Zoran Blažina REFERENCE ( izbor ) :
• Status istaknutog umetnika ULUPUDS-a
• Dekan Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu 2015 – 2018.
• Osnivač i organizator Međunarodnog festivala vizuelnih komunikacija No Name, Čačak 2004, 2005.
• Predavač na Poslovnoj školi za Public Relations PRA u Beogradu od 1993 – 2015.
• Predavač na Poslediplomskim multidisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu
• Član Saveta Oktobarskog salona od 1999. do 2001.
• Član Senata Univerziteta umetnosti od 2012. do 2018.
• Član redakcije časopisa Zbornik, Muzeja primenjenih umetnosti u Beogradu od 2014. do 2016.
• Član Saveta Muzeja primenjenih umetnosti u Beogradu od 2016. do 2018.
• Član organizacionog odbora proslave 70 godina od osnivanja Muzeja primenjenih umetnosti u Beogradu 2021.
• Velika nagrada Majske izložbe ULUPUDS-a

Projekti vizuelnih identiteta ( izbor ) :
• Francuskog kulturnog centra, Beograd
• Pejdžing sistema Srbije, Pošta Srbija
• Matice Srpske Republike Srpske
• 40. i 41. Oktobarskog salona
• Izložbe Zlatno pero ULUPUDS-a
• Manifestacije Dani Beograda u Beču – Gradski sekretarijat za kulturu
• Programskih materijala Kulturnog centra Beograda u periodu 1999 – 2006.
• Internacionalnog festivala vizuel. komunikacija No Name (2004, 05.) Čačak
• Kompanije Mozzart, Beograd od 2005. do 2020.
• Jubileja 30 i 40 godina galerije Singidunum, Beograd
• Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu

Značajnije samostalne izložbe ( izbor ) :
• 1991. Galerija Francuskog kulturnog centra Beograd – ”Vizuelni identitet Francuskog kulturnog centra Beograd”
• 1997. Galerija Kulturnog centra Beograda – ”Dnevnik znakova i simbola”
• 1999. Podgorica – Centar za savremenu umetnost Banjaluka – Likovna galerija Republike Srpske – ”Znak, imidž, stav”
• 2001. Muzej 25. maj, Beograd – ”Outdooring i marketiranje kulture”
• 2004. Muzej primenjenih umetnosti, Beograd – ”Dikoncept i apstrahovanje”
• 2006. Kulturni centar Srbije i Crne Gore, Pariz – ”Dnevnik znakova i simbola II”
• 2012. Muzej narodnog pozorišta u Beogradu (Noć muzeja) – ”Bizarna smrt Dabljutija” (serija plakata posvećenih dramama Tenesi Vilijamsa)

Objavljeni tekstovi ( izbor ) :
• ”Omaž Zahariju Trnavčeviću” – studentski projekat i izložba 2016.
• ”Ćirilično pismo u tržišnim komunikacijama” – časopis Taboo 2016.
• ”Stope među tragovima” – monografija Milan Pališaški arhitekta, 2014.
• ”Soba Apatria” – Milena Pavlović Barili, Pro Futuro, Hesperija EDU 2010.
• ”Vreme dizajna u Beogradu” – geopolitički časopis Limes, Filozofskog fakulteta u Beogradu, 2012.
• ”Znak” – katalog Diploma 2017.
• ”U potrazi za vizuelnim identitetom” – časopis Biznis i finansije 2012.
• “Čekajući novog reformatora” – portal Beogradski glas 2018.
• Intervju sa dekanom FPU Zoranom Blažinom, priređuje M. Dimitrijević Politika 26. april 2018.
• ”Vreme kao emotivni ispad” – Politika, 26. maj 2018. kulturni dodatak
• ”Zašto je važno” – povodom 70 godina Muzeja primenjenih umetnosti u Beogradu, Zbornik MPU 2021.
• ’’Banana’’ – Međunarodni glasnik za savremenu umetnost ZENIT (povodom 100 god izlaska prvog broja časopisa Zenit) 2021.

– Grupe od po četiri polaznika

– Dva sata nedeljno, 6 nedelja

– NASTAVA : predavanja, konsultacije, praktičan rad, zadaci

PROGRAM Zaštitni znak (Logo) :

Heraldika, grafička identifikacija, logotip, znak, piktogram. Sistem asocijacija, 9 principa valorizacije zaštitnog znaka, projektni zadaci, aplikacije.

PROGRAM Plakat :

Istorijat plakata, politički plakat, plakat za institucije kulture, filmski plakat, projektni zadaci, outdoor.

PROGRAM Vizuelni identitet:

Knjiga grafičkih standarda: od znaka do brendiranja, označavanja u enterijeru i eksterijeru. Brendiranje, Art direktoring.

PROGRAM: Illustrator, Photshop, Quark

KONTAKT : 065 218 15 15
e-mail:
designstudioblazina@gmail.com